Facebook Login

FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt

Články

Provětrávaná fasáda

Provětrávaná fasáda

Provětrávaná fasáda - Jaké výhody má provětrávaná fasáda?

    Vzduchový prostor mezi panely fasády a tepelnou izolací zaručuje efektivní odvádění vlhkosti.
    Chrání stěny před vnějšími podmínkami.
    Systémy provětrávaných fasád pomáhají dosáhnout ideální tepelnou rovnováhu. Znamená to, že mikroklima uvnitř budovy je v rozsahu tolerance komfortu v jakýchkoliv povětrnostních podmínkách.
    Pomáhá udržet správnou vlhkost v místnostech, což také ovlivňuje trvanlivost budovy.
    Provětrávané fasády omezují pronikání dešťové vody na minimum. Zkapalněná vlhkost je odváděna ventilační mezerou.

Provětrávané fasády

Více o nás na www.zelenyprojekt.cz

 

Čištění aut Praha

Čištění aut Praha

 

Čištění aut Praha - Při odstraňování škrábanců používáme techniku ​​od firmy 3M. Je to postupné vylešťovanie poškozeného místa třemi pastami různé zrnitosti. Ne všechny škrábance jsou ale zcela odstranitelné. Proto je třeba vždy auto přinést ukázat a my Vám řekneme, co by se dalo, a co už je vhodné na přelakování.

Detailing Praha

 

 

Zaměření pozemku

Zaměření pozemku

Zaměření pozemku se provádí i při stavbě nové budovy. Je důležité především proto, aby byly dodrženy minimální vzdálenosti od hranice pozemku, ale také od sousedních staveb. Tyto minimální vzdálenosti jsou upraveny zákonem. Aby mohl projektant stavbu správně situovat jak polohově, tak výškově, potřebuje vytvořit mapový podklad pro stavební projekt s geodetickým polohovým a výškovým zaměřením pozemku.
Změna tvaru pozemku

Změna tvaru pozemku se nejčastěji řeší kvůli tomu, aby hranice mezi sousedními pozemky měli jednoduchý tvar, nebo aby se pozemky dali smysluplnější a účelnější využít. Geodet provede označení změněných hranic pozemků, následně je geodetické zaměření a vyhotoví geometrický plán.
Rozdělení či oddělení pozemku

Řeší se zpravidla v situacích, kdy chcete pozemek prodat, darovat nebo jím vypořádat podílové spoluvlastnictví. Geodet v tomto případě provede označení nových hranic pozemků, které budou rozdělovat existující pozemek. Následně geodeticky zaměří nové hranice a vyhotoví geometrický plán pro rozdělení pozemku. Podle něj se nové hranice zaznamenají do katastru nemovitostí.
Co je to geometrický plán

Geometrický plán je výsledek zeměměřické činnosti, který vypracuje geodet. Používá se pro účely katastru nemovitostí. Tvoří nedílnou součást resp. přílohu právní listiny , podle níž se v katastru nemovitostí provádějí změny.

Jeho provedením a schválením příslušným katastrálním úřadem však automaticky nedochází k zápisu a zobrazení změny, ke které v geometrickém plánu došlo. K zápisu změny a její zobrazení dojde až po podání žádosti vlastníkem. Žádost musí vlastník podat na příslušném katastrálním pracovišti.
Zaměření pozemku a věcné břemeno

V případě, že se věcné břemeno týká celou parcelu, služby geodeta nebudete potřebovat. Do katastru tuto informaci zapíšete pomocí smlouvy. Práci geodeta budete potřebovat tehdy, jestliže se věcné břemeno vztahuje pouze k části parcely . V tomto případě musí geodet zaměřit tu část pozemku, na kterou se věcné břemeno vztahuje. Po zaměření následuje vypracování geometrického plánu.
Co vše je potřebné pro zaměření pozemku

Aby mohl být pozemek správně zaměřen, je třeba pořídit aktuální i historické mapové podklady a také informace o průběhu hranic pozemků, které se dají získat na katastrálním úřadě. Podklady si můžete vyžádat sami, avšak zpravidla se tohoto úkolu ujímá geodet, kterého jste si objednali.

Postup při vytyčování záleží na podkladech, které jsou k dispozici na katastru nemovitostí. Při vytyčování je nutné provést přípravné zaměření skutečného stavu terénu, následně se naměřené hodnoty porovnají s podklady z katastru a připraví se vytyčovací prvky. Geodet musí o změnách prokazatelně informovat všechny vlastníky, kterých se změna týká.

Plisé Praha

Plisé Praha

Plisé Praha - PROČ koupit plisé? Plisé  chrání před sluncem i zvědavými pohledy z ulice. Oproti klasické vnitřní žaluzii a látkové roletě si můžete vytvořit stínící pruh libovolné výšky a hoc jen uprostřed okna. Intenzitu stínění s plisé nastavíte současně stažením nebo vytažením horního a dolního profilu. Vybírejte ze širokého množství barev, dekorů a typů látek s různou propustností světla. Od transparentních až po zcela zatemňující. Látky v plisé můžete nakombinovat na denní a noční použití. Výhodou plisé je jeho snadná údržba. Vyrábí se na manuální nebo elektrické ovládání.

Daňový poradce online

Daňový poradce online

 

Daňový poradce online - Všechny služby na jednom místě:

  - daňové poradenství - konzultace k daním, odvodem, daňová optimalizace, zdanění příjmů ze zahraničí (ručení za správnost s pojištěním)

- VEDENÍ ÚČETNICTVÍ - klientům, kteří si potrpí na kvalitu za rozumnou cenu (ručení za správnost s pojištěním)

- zbaví vás FIRMY ZNEŠKODŇOVÁNÍ - zajistím hladkou likvidaci nepotřebné firmy (ušetříte na nákladech za vedení účetnictví)

- ANALÝZOU VAŠEHO ÚČTOVNÍCTVA- identifikuji nesprávné postupy a možné daňové problémy (realita - většinou nacházím spoustu chyb)

- POMOC VAŠEMU účetního TÝMU - účtování ne běžných účetních případů, nastavení procesů, zjednodušení, zaučení členy týmu

Vaše starosti s daňovými povinnostmi a účetnictvím svěřte odborníkovi a určitě ušetříte finance.