SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Články

Levne web webové stránky

Levně web

Levně web - Neoptimalizace rychlosti nabíjení.

Google oficiálně oznamuje, že doba načítání ovlivňuje pozici stránky ve výsledcích vyhledávání. Chcete-li vytvořit stránku, která se rychle načítá, potřebujete dlouhé aktivity související se správnou kompresí, distribucí obsahu CDN, optimalizací kódu Java. Je to zdlouhavá práce, která není na první pohled vidět a která má reálný vliv na výslednou kvalitu vašeho webu.

Síťový gigant Amazon oficiálně oznamuje, že každých 100 milisekund déle, než se načte jejich web, ztratí 1 % svých příjmů.

90 % společností nepodnikne žádné akce související s optimalizací rychlosti načítání stránek. Proč by to měli dělat, když se tomu zadavatelé vůbec nevěnují. Vaši zákazníci si vás také nevšimnou, pokud se vaše webové stránky načítají dlouho, protože webové stránky vašich konkurentů jsou již dávno načteny a připraveny k prozkoumání. To jsou viditelné výsledky neviditelných akcí.

Levně webové stránky

Více o tom, viz dokaz: levně webové stránky

Geometrický plán

Geometrický plán

Geometrický plán - Existuje několik typů geometrického vyrovnání:

- v závislosti na přesnosti jeho provedení:

    přesná geometrická nivelace - pro základní výškovou matici I. a II. třídy, díky které se zkoumá tvar zeminy a vertikálních místností včetně sedání konstrukce a instalují se některá technická zařízení
    technická geometrická nivelace - pro podrobnou výškovou kontrolu III. a IV. třídy a měřící kontrolní síť, díky které je možné nivelaci trasy, plošnou nivelaci nebo technickou nivelaci linií a sítí etalonů

- v závislosti na účelu svého jednání:

    geometrické vyrovnání benchmarků , používané k zesílení matice výšky
    Geometrická nivelace povrchu prováděná síťovou metodou, metodou rozptýleného bodu nebo metodou podélných a příčných profilů

Při tomto typu měření geodet vždy provádí tzv nivelační deník, do kterého zaznamenává odečty štábů na jednotlivých stanovištích.

Stěhování levně Praha

Stěhování levně Praha

Stěhování levně Praha - Stěhování bytu Praha - Stěhovací společnost Praha

V den stěhování přijdou naši zaměstnanci s veškerým obalovým materiálem: kartonové krabice, stretch fólie, bublinkové fólie, pásky, tašky, balicí papír. Všechny tyto materiály jsou v ceně stěhování.

100 PLN / h pro 1 zaměstnance, v ceně je materiál k zajištění (kartonové krabice, stretch fólie, bublinková fólie, pásky, sáčky, balicí papír), pojištění. Všichni naši zaměstnanci jsou legálně zaměstnáni. Nemáme žádné zaměstnance z Ukrajiny. Se studenty na částečný úvazek nepracujeme.

Vyklizení Praha

Nejneže stěhujeme, ale vyklzíme, více o tom viz link: vyklizeni praha

 

 

Poškrábané skla

Poškrábané skla

Poškrábané skla - Leštění a odstraňování škrábanců a opravy skleněných konstrukcí

Díky moderním technologiím je sklo široce používáno v různých oblastech života, zejména ve stavebnictví. Neustálým vývojem výrobního procesu se vyrábí stále větší skleněné tabule, díky kterým se stalo nejen dekorativním materiálem, ale našlo si své trvalé místo i jako konstrukční a dokončovací prvek.

Využití skla v moderním stavebnictví není jen o oknech a dveřích. Sklo vytváří neomezené možnosti uspořádání, stále častěji se používá při konstrukci skleněných příček, přístřešků, skleněných balustrád, schodišť, podlah, sprchových koutů, kuchyňských panelů a mnoha dalších prvků. Uplatnění najde téměř v každém interiéru, jak v bytových, komerčních a užitných prostorách, tak i v kancelářských a servisních zařízeních. Jako konstrukční materiál si získává stále více příznivců.

Provětrávaná fasáda

Provětrávaná fasáda

Provětrávaná fasáda - Provětrávané fasády mohou splnit kritérium energeticky úsporného řešení jak při výstavbě nových budov, tak při zateplování stávajících budov. Použití těchto technologií také nemá prakticky žádná teplotní omezení ohledně technologického postupu, jelikož na stavbě nejsou prováděny mokré práce.
Národní plán podpory [1] obsahuje národní definici doporučenou pro použití v praxi, podle níž je „nízkoenergetická budova“ budova, která splňuje požadavky související s úsporou energie a izolací, obsažené v technických a užitných předpisech uvedených v umění. 7 sekund 1 bod 1 zákona - stavební zákon [2], tj. zejména oddíl X a příloha č. 2 vyhlášky [3], účinné od 1. ledna 2021 (v případě budov užívaných orgány veřejné moci a jimi vlastněných - od 1. ledna 2019 r.).
Dne 13. srpna 2013 bylo ve Věstníku zveřejněno nařízení ministra dopravy, výstavby a námořního hospodářství ze dne 5. července 2013, kterým se mění nařízení o technických podmínkách, které musí stavby splňovat, a jejich umístění [3].
Tento právní akt stanoví mj. nižší maximální hodnoty součinitele prostupu tepla U C (max) [W / (m 2 · K)] pro obálku budovy a dolní mezní hodnoty roční potřeby neobnovitelné primární energie EP (max) [ kWh / (m 2 · rok)], mění se v období 2014-2016, 2017-2020 a po roce 2021.