SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Geometrický plán

Geometrický plán - Geometrický plán na zaměření stavby se vyhotovuje i pro stavby kolaudované před rokem 1976, pokud nejsou v katastru zapsány. Přikládá se k Žádosti o zápis stavby do katastru (zkolaudované před 1.10. 1976) a oznámení obce (potvrzení, kdy byla stavba dokončena).

V tomto geometrickém plánu geodet v grafické části červenou čarou vyznačí novou hranici stavby a uvede nová parcelní čísla a druhy pozemků pro nové parcely červenou barvou. V písemné části ve výkazu výměr vyčíslí změny výměr dotčených parciela a uvede výměry nových parcel a plochu stavby.

Geodetické služby

Véce o nás viz link: geodetické práce