SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Geometrický plán

Geometrický plán - Pokud využijete naše geodetické služby, vyhotovíme pro Vás geometrický plán pro následující účely:
>> rozdělení pozemku (pozemků),
>> sloučení pozemků,
>> určení vlastnických práv,
>> vynětí z půdního fondu,
>> zaměření rozestavěné stavby,
>> zaměření stavby ke kolaudaci,
>> vyznačení rozsahu věcného břemene,
>> zpřesnění geometrického a polohového určení
nemovitosti,
>> převod pozemků pro výstavbu budoucí stavby.
 
Vyhotoven geometrický plán podléhá autorizačnímu ověření podle Zákona NR SR č. 215/1995 CFU o geodézii a kartografii. Provede ho autorizovaný geodet a kartograf.
Pro potřeby katastru se používá pouze geometrický plán ověřen i katastrálním úřadem, úřední ověření GP provádí příslušná Katastrální. Na úřední ověření předkládá geometrický plán jeho vyhotoviteľ. Geometrický plán úředně ověří správa katastru do sedmi pracovních dnů ode dne předložení; geometrický plán s počtem parcel nového stavu nebo dílů parcel větším než 25 ověří správa katastru do dvaceti pracovních dnů ode dne předložení.