SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Geometrický plán

Geometrický plán - Geometrický plán sestává z několika částí:

    popisové pole - je "tabulka" v nichž jsou shrnuty základní informace o geometrickém plán (název plánu, dotčeny nevyhnutelnosti, jméno zhotovitele, ...)
    grafické znázornění - ve kterém je zakreslen původní stav (černou) a nový stav (červenou). V zobrazení je zakresleno i nejbližší okolí (i když se nemění). Červenou barvou jsou zakresleny zcela nové prvky případně přeškrtnutím jsou označeny rušeny prvky. Hranice parcel registru ekn se zakreslují zelenou barvou.
    výkaz výměr - ve kterém jsou zapsány údaje původního (dosavadní) nového stavu a vzájemné změny výměr. Obsahuje číslo parcely, výměru, druh pozemku doplňující údaje a vlastníka (sloupec s vlastníkem a doplňujícími údaji má pouze informativní charakter. Pokud je v něm napsán jen jeden vlastník, ale vlastníků je ve skutečnosti více, není to žádný problém, je to jen zjednodušení aby se nemuselo psát velký počet vlastníků. Změna vlastnictví se může zapsat pouze na základě smlouvy, jejíž je geometrický plán podkladem).

Odborné a detialnejšie informace o tvorbě geometrických plánů naleznete v Směrnici na vyhotovení geometrických plánů Úřadu geodézie, kartografie a katastru.