SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Geometrický plán

Geometrický plán - Kdy potřebujeme geometrický plán?

Geometrický plán je geodetický dokument, se kterým se běžný občan setkává pravděpodobně nejčastěji. Podle Zákona č. 162/1995 Sb. (Katastrální zákon) je geometrický plán definován jako "technický podklad právních úkonů, veřejných listin a jiných listin a slouží i jako podklad na vklad a záznam práv k nemovitostem". Základním předpokladem pro vyhotovení geometrického plánu je změna v katastru. Pod touto změnou můžeme rozumět například postavení nové stavby, rozdělení pozemku nebo zřízení nového věcného břemene. Geodet zaměří tuto změnu a vyznačí ji právě v geometrickém plánu. Aby byl geometrický plán způsobilý k právním úkonům, geodet s příslušným oprávněním zabezpečí jeho autorizační ověření a následně úřední ověření katastrálním oborem okresního úřadu. Tyto ověření slouží ke kontrole toho, zda je geometrický plán vyhotoven správné,zda byla dodržena stanovená přesnost a náležitosti, a zda je geometrický plán v souladu s platným stavem v katastru nemovitostí. Po úředním ověření je geometrický plán předán zákazníkovi, který ho následně použije při zápisu práv k nemovitostem. V následujícím textu popíšeme různé situace, kdy je potřeba k zápisu práv k nemovitostem do katastru i vyhotovení geometrického plánu.

Geodetické práce

Více o nás viz link: geometrický plán