SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Geometrický plán

Geometrický plán - Co v případě, že je stavba postavena na pozemku, který není definován jako "zastavěná plocha"? Tehdy třeba požádat příslušný okresní úřad, pozemkový a lesní odbor o vynětí pozemku a předefinování na zastavěnou plochu.
Jakou platnost má geometrák, aby mohl být použitelný na právní úkony? Geometrický plán, který byl úředně ověřen nemá časové omezení, do kdy se musí zapsat, nemůže se jen změnit stávající stav katastru nemovitostí, který je v daném geometráku vyznačen. Jinak se může zapsat do katastru kdykoliv.