SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Geometrický plán

Geometrický plán - Koncepce geodetické nivelace terénu

S pojmem geodetické nivelace pozemku se setkáváme v nařízení ministra vnitra a správy ze dne 9. listopadu 2011 o technických normách pro provádění geodetických situačních a výškových měření i zpracování a předávání výsledků těchto měření. měření ke státnímu geodetickému a kartografickému zdroji.

Podle obsahu uvedeného předpisu spočívá nivelace pozemku v geodetických výškových měřeních terénu (geodetické určení výškového rozdílu mezi body terénu).

Geodetické měření výškového pole se provádí pomocí následujících metod:

    geometrická nivelace,
    trigonometrická nivelace,
    satelitní nivelace,
    laserové skenování.

Geometrická nivelace - je třeba ji chápat jako měření rozdílů ve výšce bodů na základě měření polohy vodorovné přímky nivelace na svislých nivelačních latích nastavených na těchto bodech.

Trigonometrická nivelace - je třeba ji chápat jako měření rozdílů ve výšce bodů provedené na základě naměřených horizontálních vzdáleností a vertikálních úhlů.

Satelitní nivelací - je třeba ji chápat jako měření rozdílů ve výšce bodů prováděné metodou přesného určování polohy s využitím globálního satelitního navigačního systému.

Nivelačním laserovým skenováním je třeba rozumět vzdálené měření výšky bodů ve značném počtu za sekundu s milimetrovou přesností. Pro každý bod jsou určeny souřadnice X, Y, Z a parametry intenzity odraženého signálu.

Geodetické výškové terénní zaměření polohopisu v závislosti na účelu, kterému má sloužit a na míře diverzifikace forem terénu, se provádí následující technologií: