Facebook Login

SEZNAMKA
Hledám lásku
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
SEX
Sex seznamka
SEX EROTICKÉ
Bary, podniky
REALITY
Bez realitky

Kominíci

Kominíci? Víte, že: komín, na který je připojen spotřebič na plynná paliva typu C, musí se během provozu kontrolovat a čistit nejméně jednou za rok. Komín, na který je připojen spotřebič na tuhá paliva, spotřebič na kapalné palivo nebo spotřebič na plynná paliva a který nebyl v provozu od ostatního čištění a kontroly déle, než je lhůta stanovená v odstavci 2 písm. a) a b), nemusí se až do jeho opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit; před uvedením spotřebiče do provozu musí být provedena jeho kontrola a čištění. Komín v občasně užívaných stavbách se musí čistit a kontrolovat nejméně jednou za dva roky.

Kominíci - saze

Saze a kondenzát nahromaděné v sběrné části komínového průduchu se musí vybírat při každém čištění komína. Spotřebič se musí čistit ve lhůtách určených jeho výrobcem v dokumentaci ke spotřebiči. Pokud tato lhůta není v dokumentaci určena nebo taková dokumentace chybí, musí se čistit ve lhůtách uvedených v odstavci 2.

Kominíci - čistění

K čištění a kontrolu kouřovodu, kterým se spaliny odvádějí přímo do ovzduší, platí ustanovení odstavců 1 až 6 přiměřeně.

Kominíci

Více o nás na www.kominictvi-KLK.cz

INZERCE PRO VÁS

interce

Inzerce

peníze

Potřebujete půjčku?

Viz link: půjčky

 

Naše fitness centra si může dovolit každý. Nabízíme neporazitelný poměr ceny a kvality, jakož i příležitost dostat ze sebe to nejlepší.

Fitness Praha 8

 

gramon

Světelné reklamy, nápisy, loga vyrábíme v různém provedení a s různým druhem osvětlení...