SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Likvidace společnosti levně

Likvidace společnosti levně - Změny se dotknou i osoby likvidátora . V současnosti vykonává funkci likvidátora převážně statutární orgán společnosti, který je za likvidátora jmenován v rozhodnutí o zrušení společnosti. Pokud uvedeno, není z objektivních důvodů vymezených v zákoně v současnosti možné, likvidátora jmenuje soud, a to i v případě zrušení společnosti bez návrhu. Soud může jmenovat některého ze společníků společnosti, statutární orgán, člena statutárního orgánu, a to dokonce i bez jeho výslovného souhlasu (§ 71 odst. 1 OBZ). V ostatních případech jmenuje správce podstaty (§ 71 odst. 4 OBZ). Ve smyslu nové právní úpravy nemusí společníci společnosti nebo jiný příslušný orgán společnosti (např. Valná hromada) v rozhodnutí, kterým se dohodli na zrušení společnosti stanovit i osobu likvidátora. Zákon totiž zakotvil novou lhůtu v délce 60 dnů, která začíná běžet rozhodnutím o zrušení společnosti, pro ustanovení osoby likvidátora. Tím, že likvidátor podává návrh na zápis likvidace do obchodního rejstříku s konstitutivními účinky, do doby, než nebude osoba likvidátora ustanovena, společnost nemůže objektivně vstoupit do likvidace. Pouze v případě,pokud nebude likvidátor v předmětné lhůtě ustanoven, ustanoví likvidátora soud, a to za předpokladu, že je složen zálohu na likvidaci společnosti (§ 71 odst. 1, § 71 odst. 2 NOBZ).