SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Přaprava osob Praha

Přeprava osob Praha - Vliv dopravy na životní prostředí

Doprava je jedním z nejškodlivějších odvětví hospodářství, které má vliv na zdraví a životní prostředí. V měřítku Evropské unie je doprava zodpovědná za 54 % celkových emisí oxidů dusíku, 45 % oxidu uhelnatého, 23 % nemetanových těkavých organických sloučenin (NMVOC) a 23 % prachu PM10 a 28 % PM2. 5 prach (pevné částice o průměru 10, resp. 2, 5 μm). Je také odpovědný za více než 41 % emisí prekurzorů ozonosféry a 23 % CO2 a téměř 20 % ostatních skleníkových plynů. Evropská unie se snaží omezit zhoršování životního prostředí prostřednictvím politiky udržitelného rozvoje dopravy. Představuje mimo jiné:

    podpora alternativních zdrojů energie (biopaliva, CNG, LPG),
    přísnější emisní normy,
    podpora dopravních prostředků s nižší spotřebou paliva na tunu přepravovaného nákladu (např. vnitrozemská vodní doprava).

Stěhování levně Praha

kromě přepravy soosb nabízíem i stěhování, či půjčovnu dodávek. Více o tom zde, viz odkaz:  Stěhování levně Praha