SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Provětrávaná fasáda

Provětrávaná fasáda - Provětrávaná fasáda jako moderní fasáda nízkoenergetických budov

Provětrávané fasády mohou splňovat kritérium energeticky úsporného řešení jak při výstavbě nových budov, tak při zateplování stávajících budov. Použití těchto technologií také nemá prakticky žádné teplotní limity pro technologický proces, protože na stavbě nejsou prováděny mokré práce. 

Národní plán podpory [1] obsahuje národní definici doporučenou pro použití v praxi, podle níž je „nízkoenergetická budova“ budova, která splňuje požadavky související s úsporou energie a izolací obsažené v technických a užitných předpisech uvedených v článek 7 sec. 1 bod 1 zákona - stavební zákon [2], tedy zejména oddíl X a příloha 2 nařízení [3], platné od 1. ledna 2021 (v případě budov užívaných a vlastněných orgány veřejné moci - od 1. , 2019 r.).

Dne 13. srpna 2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení ministra dopravy, výstavby a námořního hospodářství ze dne 5. července 2013, kterým se mění nařízení o technických podmínkách, které musí splňovat stavby a jejich umístění [3].

Tento právní akt mimo jiné stanoví: dolní maximální hodnoty součinitele prostupu tepla U C(max) [W/(m 2 K)] pro obálku budovy a dolní mezní hodnoty roční potřeby neobnovitelné primární energie EP (max) [kWh /(m 2 rok)] , měnící se v období 2014-2016, 2017-2020 a po roce 2021.

Dle zákonných ustanovení platí od 1.1.2017 mimo jiné: nové (spodní) mezní hodnoty U C(max) [W/(m 2 K)] pro jednotlivé příčky. Zásadní změnou v regulaci v oblasti tepelné ochrany budov [3] je snížení maximálních hodnot součinitele prostupu tepla U C(max) . Zpřísnily se dílčí požadavky na tepelnou izolaci vnějších stěn , střech, podlah, oken a dveří. Kromě toho již není relevantní typ příčky (vícevrstvá nebo jednovrstvá) a účel stavby (bytová, veřejně prospěšná, skladová, inženýrská atd.).