SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Provětrávaná fasáda

Provětrávaná fasáda - Provětrávané fasády mohou splnit kritérium energeticky úsporného řešení jak při výstavbě nových budov, tak při zateplování stávajících budov. Použití těchto technologií také nemá prakticky žádná teplotní omezení ohledně technologického postupu, jelikož na stavbě nejsou prováděny mokré práce.
Národní plán podpory [1] obsahuje národní definici doporučenou pro použití v praxi, podle níž je „nízkoenergetická budova“ budova, která splňuje požadavky související s úsporou energie a izolací, obsažené v technických a užitných předpisech uvedených v umění. 7 sekund 1 bod 1 zákona - stavební zákon [2], tj. zejména oddíl X a příloha č. 2 vyhlášky [3], účinné od 1. ledna 2021 (v případě budov užívaných orgány veřejné moci a jimi vlastněných - od 1. ledna 2019 r.).
Dne 13. srpna 2013 bylo ve Věstníku zveřejněno nařízení ministra dopravy, výstavby a námořního hospodářství ze dne 5. července 2013, kterým se mění nařízení o technických podmínkách, které musí stavby splňovat, a jejich umístění [3].
Tento právní akt stanoví mj. nižší maximální hodnoty součinitele prostupu tepla U C (max) [W / (m 2 · K)] pro obálku budovy a dolní mezní hodnoty roční potřeby neobnovitelné primární energie EP (max) [ kWh / (m 2 · rok)], mění se v období 2014-2016, 2017-2020 a po roce 2021.