SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Půjčovna dodávek Praha

Půjčovna dodávek Praha - 1, věk řidiče a potřebné doklady

1.1 Minimální věk řidiče je 23 let.
1.2 Potřebné doklady při uzavření Smlouvy o nájmu dopravního prostředku
A, fyzická osoba: občanský průkaz, řidičský průkaz platný min 1 rok, případně cestovní pas
B, právnická osoba: výpis z OR nebo výpis z živnostenského rejstříku, ne starší než 3 měsíce, fotokopii registrace DPH u plátců DPH, V případě, že osoba nefiguruje jako jednatel společnosti, je třeba předložit notářům ověřené zmocnění od jednatele firmy.

 
2, Uzavření smlouvy o nájmu dopravního prostředku

2.1 Smlouva o nájmu dopravního prostředku (dále jen „smlouva“) se uzavírá mezi smluvními stranami ve formě samostatné písemné smlouvy, na které se dohodnou obě smluvní strany.
2.2 Pronajímatel je povinen předat nájemci dopravní prostředek (dále jen „vozidlo“) v provozu pronajímatele určené ve smlouvě a v době stanovené ve smlouvě. Předání a převzetí vozidla potvrdí obě smluvní strany podpisem předávacího protokolu. Nájemce je povinen platit po celou dobu trvání nájmu dohodnuté nájemné, které se začíná počítat ode dne a času předání vozidla nájemci (podpisu předávacího protokolu).
2.3 Předmětem nájmu je druhově určené vozidlo, které je blíže specifikováno v předávacím protokolu.
2.4 Pronajímatel si vyhrazuje právo požadovat od nájemce zálohu. Záloha bude vrácena nájemci po vrácení vozidla pronajímateli v neporušeném stavu spolu s příslušenstvím s přihlédnutím k běžnému opotřebení způsobené užíváním vozidla.
2.5 Pronajímatel na požádání nájemce a za doplatek mu poskytne další příslušenství k vozidlu. autosedačka, nosič na lyže apod./
2.6 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro pronájem vozidla spolu s předávacím protokolem tvoří nedílnou součást smlouvy o nájmu dopravního prostředku.

Půjčovna dodáve levně

Už od 1000,-, víc ena našem webu:

https://www.dodavkarnapraha.cz/