SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Rekonstrukce bytu

Rekonstrukce bytu – to je hlavně vždy rekonstrukce bytového jádra.

Bytové jádro je důležitou součástí bytu, která ovlivňuje kulturu bydlení. Nespokojenost uživatelů s konstrukčními nedostatky, dispozičním a materiálovým řešením zejména lehkých jader vede k potřebě obnovy. Bytová jádra jsou po 30 letech užívání zastaralé. Rozvody vody a kanalizace končí svou životnost. Odstranění nedostatků vyžaduje věnovat se tomuto problému komplexně v rámci obnovy celého bytového objektu.

Rekonstrukce bytu

Není nejlepším řešením, aby bytové jádro předělával uživatel svépomocí, jen jako náhradu původních lehkých příček za zděné s novými obkladačkami. Nesprávným řešením, bez statického posouzení nového dodatečného zatížení stropních konstrukcí, neřešením požární bezpečnosti a mnoha dalšími možnými chybami může dojít k ohrožení bezpečnosti celého objektu. Představu uživatele o dispozičním a materiálovém řešení obnoveného bytového jádra je třeba skloubit s možnostmi stavební soustavy, požadavky norem a hygienických předpisů, což se zajistí zpracováním projektové dokumentace.

Rekonstrukce bytového jádra

Rekonstrukce bytového jádra je z pohledu stavebníka jednoduchou záležitostí, ale pro laika to může být velmi komplikované. Ani tato naoko časově nenáročná úprava nebude hotová během dvou-tří dnů. Každý stavební materiál má předepsanou dobu schnutí. Pokud se tato nedodrží, jednotlivé složky stavby se chovají jinak, než by se očekávalo. Pro kvalitní rekonstrukci proto počítejte s časovým trváním 7 až 10 dní, podle rozsahu prací.

Rekonstrukce bytu podmínky

Při sjednávání konkrétních podmínek ze stavebním firmě se nezapomeňte dohodnout i na otázkách úklidu a odstraňování odpadu a zahrňte tyto položky do smlouvy.

Rekonstrukce bytu od nás

www.korpstav.cz