SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Rekonstrukce bytu Praha

Rekonstrukce bytu Praha - Nevyžaduje-li stavba změnu zakladatelské listiny, mohou spoluvlastníci kromě obecných omezení (např. oznámení společného zástupce, dodržování zakladatelské listiny a předpisů o kondominiu, stavebního řádu) nadále volně stavět v jejich samostatně vlastněných nemovitostech, což se dotýká i spoluvlastnictví.S účinností od 11.5.2021 se však změnila pravidla pro povolování staveb a přesné důsledky toho zatím nejsou jasné.

Současná novela se dotýká pravidel pro výstavbu v samostatně vlastněných dílčích částech kondominií.Novela nepřináší žádnou změnu z toho pohledu, že stavbu realizovanou v samostatně vlastněném podvkladu, kvůli které není třeba měnit zakladatelskou listinu, lze i nadále provádět bez souhlasu ostatních spolu- vlastníků a usnadňující pravidla pro fúze a dělení bytů se v podstatě nemění. V případě prací prováděných v samostatném vlastnictví, které nevyžadují změnu zřizovací listiny, ale přesto se dotýkají společného jmění bytového domu, se však novelou mění jak rozsah prací podléhajících souhlasu (alespoň zdánlivě ) a okruh osob oprávněných udělit souhlas, jakož i nezbytný pro platnost souhlasu také stupeň většiny – čtěte vyjádření mezinárodní advokátní kanceláře.

Rekonstrukce bytu

Více o nás na našem webu https://slaga.cz/