SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Vyklízení bytů

Vyklízení bytů - Když si však všimnete judikát nemluví o tom, zda jde o oprávněného nebo neoprávněného uživatele. Je však možné vydedukovat, že jelikož již existuje soudní rozhodnutí o tom, že má opustit nemovitost, jde o neoprávněného uživatele.

Soud v rozhodnutí uvede lhůtu, která se počítá od okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí, během níž je nájemce jak uvádí rozhodnutí Krajského soudu v Prešově 4Co / 111/2012 ze dne 19.04.2013 povinen vyklidit nemovitost, čímž se rozumí odstranit všechny movité věci nacházející se v prostorách nemovitosti a zajistit opuštění prostor osobami tam se nacházejícími.

Pokud žalovaný povinnost uloženou soudem nesplní v soudem stanovené lhůtě, vstoupí rozhodnutí soudu vykonatelnost, kdy se navrhovatel, resp. pronajímatel může obrátit na exekutora a podat návrh na výkon exekuce ve smyslu zákona č. 233/1995 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) ao změně dalších zákonů (dále jen exekuční řád).