SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Zaměření pozemku

Zaměření pozemkugeometrické plány

Vyhotovujeme geometrické plány pro rozdělení nemovitostí , úpravu hranic nemovitostí, určení vlastnických práv, při zaměření stavby jako podkladu na vydání kolaudačního rozhodnutí, přiznání práv k části nemovitosti, vymezení změn v PPF a LPF rozdělením nemovitostí, obnovení hranic původních pozemků nebo jejich částí, pozemkové úpravy a změnu hranice zastavěného území obce.