SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

zamereni pozemku

Zaměření pozemku - Vytyčování hranic ve sporných případech. Specifickou kapitolou je řešení sousedských sporů; v této oblasti jejich je, jak jsme si již řekli, požehnaně. Pokud je hranice sporná, znamená to, že na jedné straně došlo k porušení vlastnického práva. Tehdy obvykle dává podnět k nápravě dotyčná strana, která se tímto způsobem domáhá změny stavu. Spory této povahy řeší obecný soud; případy, kterých se to týká, jsou zejména narušení hranice buď odstraněním oplocení nebo jeho posunutím, případně může jít o odorant meze nebo o postavení plotu či části stavby na sousedova území. Pokud druhá strana nejeví ochotu stav údajné křivdy napravit, případně pokud tvrdí, že je v právu, nastupuje žaloba a většinou zdlouhavé řízení, během kterého si sousedé povětšinou oslazují život.

Geodetické práce

Geodetické práce - Podobné problémy však mohou nabýt i jiný rozměr. Poměrně často nastává taková situace: majitel pozemku si na něm chce postavit patrový rodinný dům. To však nemusí být právě po chuti sousedovi, který následkem toho například přijde o výhled; snaží se tedy najít nějaký důvod, díky kterému by vybavil stavební uzávěru nebo alespoň zkomplikoval a natáhl proces udělení stavebního povolení. Jsou známy případy, kdy na to stačilo pár centimetrů sousedova pozemku pod křivým plotem, přesto, že při nějakém malém kousku ani nemuselo jít o úmysl posouvat hranice. Pokud však soused správnost hranic u soudu napadne a potom neumožní protistraně dohodu, ta se do stavby pustit nemůže. Soused tak může souseda "držet v šachu" dlouhá léta a prodat pozemek, na kterém je soudní spor, je téměř nemožné.

Geometrický plán

Geometrický plán - Hotový geometrický plán geodet autorizaci ověří a odevzdá na kontrolu Správě katastru, která ho úředně ověří a vrátí geodety. Lhůta pro úřední ověření je 7 pracovních dní (při rozsáhlejších změnách je to 15, případně až 30 pracovních dní). Následně je geometrický plán použitelný jako podklad pro právní úkony v katastru nemovitostí. To znamená, že je zapísateľný s příslušnou smlouvou, případně žádostí o zápis do katastru.