SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

geodet

Zaměření pozemku

Ceník vybraných geodetických prací
Geometrický plán na oddělení jedné parcely, zaměření stavby, věcné břemeno:
Minimální cena geometrického plánu je 200 € + 27 € kolkové poplatky.
Geometrický plán obnovy právního stavu, majetkoprávní vypořádání
Minimální cena geometrického plánu je 270 € + 27 € kolkové poplatky.
Vytyčení hranice pozemku

Geometrický plán

Minimální cena za vytyčení hranice je 180 € + 17 € kolkové poplatky.
Minimální cena za vytyčení hranice v obcích s komplikovaným mapovým opera je 300 € + 17 € kolkové poplatky.
Zaměření adresního bodu
Zaměření adresního bodu - samostatný výjezd: 50 €
Zaměření adresního bodu zároveň s vyhotovením geometrického plánu na zaměření stavby: 23 € za zaměření adresního bodu.
osazení stavby
Minimální cena za osazení jedné stavby je 200 €.
Minimální cena za osazení 2 staveb na jedné parcele je 225 €
Minimální cena za osazení 3 staveb na jedné parcele je 250 €

Geodetické práce

Cena osazení průmyslových objektů se určuje individuálně.
Zaměření polohopisu a výškopisu
Cena se určuje individuálně
Porealizačné zaměření inženýrských sítí
Cena se určuje individuálně
Zpracování kupní smlouvy
Minimální cena za zpracování běžné kupní nebo jiné smlouvy je 130 € + kolkovné, které představují 51 nebo 66 €.
Při smlouvách většího rozsahu se cena určuje individuálně.